akumulacijski spremnik od 190 do 300 litara koji koristi princip rada toplinske pumpe
spojiti na solarnu toplinu
može se kombinirati s MONO/MULTISplit sustavima i monoblok toplinskim pumpama